همکاران سیستم – گوگل با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی می‌تواند تاخیر پرواز هواپیماهای مختلف را پیش‌بینی کند. به گزارش وب‌سایت The Verge، در این سیستم، عواملی همچون موقعیت جغرافیایی و آب و هوا مدنظر قرار می‌گیرد.
این سامانه بر پایه یادگیری ماشین عمل می‌کند. یادگیری ماشین یا Machine Learning یکی از زیرشاخه‌های هوش مصنوعی است که به رایانه توانایی یادگیری می‌بخشد.

الگوریتم گوگل فقط تاخیرهایی را نشان می‌دهد که احتمال وقوع آنها بیش از ۸۰ درصد است. از این سیستم می‌توان برای رتبه‌بندی شرکت‌های هواپیمایی مختلف استفاده کرد.
اصولاً برای بررسی و رتبه‌بندی ایرلاین‌ها، عوامل مختلفی لحاظ قرار می‌گیرد که مواردی همچون نظرسنجی‌های به عمل آمده از مسافران، میزان سودآوری، رعایت ایمنی و راحتی مسافران، ارائه محصولات کلیدی و سن ناوگان از آن جمله است ولی میزان تاخیر پروازها نیز می‌تواند به عنوان یک عامل مهم، در این خصوص مدنظر قرار گیرد.

https://www.systemgroup.net/tech-new...7%d8%b3%d8%aa/