در اين بخش به تعريف اصطلاحات حوزه کارآفريني و استارت ‌آپي خواهيم پرداختکارآفرين و کارآفريني (Entrepreneurship)
ريشه اين لغت (Entreprendre) فرانسوي است به معني خط‌شکن، دلال، فرد متعهد.
لغت‌نامه وبستر: entrepreneur کسي است که متعهد مي‌شود فعاليتي اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل کند.
تعريف دکتر احمد پوردارياني: کارآفرين فردي است داراي ايده و فکر جديد که از طريق فرآيند ايجاد کسب‌وکار (کسب‌وکار خانگي، کسب‌وکار مجازي، کسب‌وکار در مغازه يا شرکت يا سازمان) توام با بسيج منابع و مخاطره مالي و اجتماعي، محصول يا خدمت جديدي را به بازار عرضه مي‌کند.
انواع کارآفريني
کارآفرين آزاد (Independent Entrepreneur)
فرآيندي است که کارآفرين طي مي‌کند تا فعاليت کارآفرينانه‌اي را به طور آزاد به ثمر رساند.

کارآفرين درون‌سازماني (Intrapreneur)
فرآيندي است که کارآفرين طي مي‌کند تا فعاليت کارآفرينانه‌اي را در سازماني که معمولا سنتي و بوروکراتيک است به ثمر رساند.
کارآفريني سازماني (Corporate Entrepreneurship)
فرآيندي است که سازمان طي مي‌کند تا همه کارکنان بتوانند در نقش کارآفرين انجام‌وظيفه کنند و تمام فعاليت‌هاي کارآفرينانه فردي و گروهي به طور مستمر، سريع، راحت در سازمان مرکزي يا شرکت تحت پوشش خودمختار (Spin- off) به ثمر رسند.
واژه نامه استارت آپي | شنبه مگ - اولین هفته نامه اختصاصی استارت آپ ها