تحلیلی بر لایحه‌ی بودجه سال 1389 از دیدگاه بازار سرمایه


نگارنده: تحقیق و توسعه بورس تهران

بورس اوراق بهادار تهران - تحلیلی بر لایحه‌ی بودجه سال 1389- از دیدگاه بازار سرمایه