اوراق بهادارسازی بیمه در قالب یک مفهوم وسیع، هم به‌عنوان زیر مجموعه‌ای از اوراق بهادارسازی مالی و هم به‌عنوان یکی از ابزارهای پرشمار مدیریت ریسک مالی در دسترس شرکت‌های بیمه، مورد توجه قرار گرفته است. اوراق بهادارسازی بیمه نه به عنوان یک فرآیند مجرد و در تضاد با سایر روش‌ها، بلکه یکی از چندین ابزار مدیریت ریسک مالی است. به‌منظور درک بهتر سیر تکاملی، وضعیت فعلی و تحولات آتی محصولات اوراق بهادارسازی بیمه – محصولاتی که به مانند بسیاری از ابزارهای مالی، پتانسیل پیچیدگی نسبی را دارند – بررسی آن در چارچوب وسیع ادبیات مالی و شرکتی، حائز اهمیت است.
اوراق‌بهادارسازی، کارایی بازار و بهره‌وری سرمایه را در صنعت بیمه افزایش می‌دهد و این امکان را به شرکت‌های بیمه می‌دهد تا با سایر نهادهای مالی به طور اثربخشی رقابت کنند. شرکت‌های بیمه از طریق اوراق بهادارسازی می‌توانند هزینه سرمایه خود را کاهش و بازده حقوق صاحبان سهام را افزایش دهند و سایر معیارهایی که بر عملکرد عملیاتی آن‌ها تأثیرگذار است را بهبود بخشند. اوراق‌بهادارسازی این فرصت را به شرکت‌های بیمه می‌دهد تا از سودهای نهفته در قراردادهای بیمه‌ای موجود در ترازنامه خود استفاده کنند، به عبارت دیگر یک منبع تأمین مالی برای شرکت‌های بیمه‌ای فراهم می‌شود. این در حالی‌است که روش‌های تأمین مالی سنتی اغلب به واسطه‌ی قوانین و مقررات با محدودیت‌هایی روبرو می‌شوند. معاملات اوراق بهادار با پشتوانه‌ی ابزارهای بیمه، منجر به افزایش نقدشوندگی این ابزارها می‌شود و شرکت‌ها می‌توانند شفافیت دارایی‌ها و بدهی‌های خارج از ترازنامه خود را که عموماً به عدم نقدشوندگی، پیچیدگی و ابهام معروف هستند، افزایش دهند.
اگر خبرگان و فعالان صنعت بیمه تمایل بهره‌مندی از مفاهیم اوراق بهادارسازی و بکارگیری ابزارهای نوین بیمه‌ای را به بهترین نحو داشته باشند، ضروری است که چشم‌انداز وسیع آن را درک کرده و به زبان مالی و مدیریت ریسک مالی آشنایی کامل داشته باشند.

نگارنده: احسان عسگری فیروزجایی , محمدجواد ساده وند

بورس اوراق بهادار تهران - اوراق بهادار سازي بيمه