پارک علم و فناوری فارس در شهریور 1381 با استناد به مصوبه شورای عالی گسترش آموزش عالی به منظور ایجاد زیر ساختهای مناسب جهت توسعه فناوری تشکیل و فعالیت خود را آغاز نمود. رسالت راهبردی پارک علم و فناوری فارس ، کارآفرینی و اشتغال زایی تخصصی به ویژه برای فارغ التحصیلان دانشگاهها از طریق ایجاد شرکتهای کوچک و متوسط و حمایت ازآنها تا تجاری کردن نتایج فعالیتهایشان است .
پارک علم و فناوری فارس با سه مرکز رشد تخصصی، هشت مرکز رشد اقماری ، صندوق پژوهش وفناوری فارس و حمایت از قریب به 500 شرکت نوپا سعی و تلاش دارد که محیطی مناسب برای استقرار و حضور حرفه ای شرکتهای فناوری، شرکتهای کوچک ومتوسط، واحدهای تحقیق وتوسعه صنایع و موسات پژوهشی تامین نماید. با توجه به اساسنامه پارکهای علم وفناوری و مراکز رشد، هدف از این تجمع ایجاد تعامل سازنده در میان شرکتهای مستقر با یکدیگر و با دانشگاهها در راستای رشد و شکوفائی فعالیتهای فناوری است.
پارک علم و فناوری فارس مطابق با ماموریت خود برقراری ارتباط موثر با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و صنایع بزرگ را به عنوان یکی از اصول پایه برای موفقیت خود دارد . در همین زمینه سعی در ایجاد فرصتهای شغلی برای فارغ التحصیلان فرصت های مشاوره ای برای اعضای هیئت علمی دانشگاهها،استفاده از امکانات آزمایشگاهی ،مشاوره ، آموزش و رشد موسسات مستقر در پارک و فراهم آوردن فرصت کار آموزی برای دانشجویان را دارد. پارک علم و فناوری فارس به عنوان زیر مجموعه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و تحت نظارت هیئت امنا و با پشتیبانی مالی دولتی اداره می شود.تعریف پارک علم و فناوری

سازمانی است که بوسیله متخصصین حرفه ای مدیریت می شود و هدف ا صلی آن افزایش ثروت در جامعه به منظور توسعه عدالت از طریق توسعه فرهنگ نوآوری ، افزایش توان رقابتی میان شرکتهای حاضر در پارک و موسسه های متکی بر علم و دانش است .

اهداف پارک علم و فناوری
• کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور
• تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و تحقق ارتباط بین بخشهای تخقیقاتی ، تولیدی و خدماتی جامعه
• افزایش قدرت رقابت و رشد شرکتهای متکی بر دانش
• کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی
• افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکتهای فناور داخلی در سطح بین المللی
• حمایت از ایجاد و تاسیس شرکتهای کوچک و متوسط فناوری
• حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نو آور
• توسعه همکاری های بین المللی برای استفاده از تجارب جهانی
• حضور موثر در بازارهای فناوری جهان

آدرس : بلوار دکتر حسابی ، خیابان آرین ، خیابان فناوری ، پارک علم و فناوری فارس
ستاد مرکزی : ساختمان نوآوری

کدپستی : 87811 - 71976
صندوق پستی : 817 - 71955

پایگاه الکترونیک : www.fstp.ir
پست الکترونیک : info [at] fstp [dot] ir

نمابر : 36360302 - 071
تلفن گویا : 36360303 - 071
دفتر ریاست : 36360300 - 071
36360301 - 071
دفتر روابط عمومی: 36360304-071