پذیرش در پارک علم و فناوری شیخ بهايي

پذیرش شرکتها در پارک علم و فناوری شیخ بهايي در دو بخش ساختمان هاي چند مستاجره و اراضي پارک مي باشد. پذيرش شركتها در پارك علم و فناوري شيخ بهايي در شوراي پذيرش و ارزيابي بر اساس بررسي مدارك متقاضي، بازديد ازفعاليت‌هاي شركت و برگزاري جلسات مصاحبه صورت مي پذيرد.

واحدهای قابل پذیرش

واحدهای فناوری خصوصی ( در حد توليد پيشرفته و حداکثر نيمه صنعتي )
شرکتهای خدمات مهندسی(دانش محور با هدف ارائه خدمات فناوری)
واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع يا سازمانها
مراکز تحقیقاتی- توسعه ای
آزمایشگاهها و واحدهای تولید نيمه صنعتي در زمينه فناوري هاي نوين
واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها
مراکز رشد فناوری
مجموعه های خدماتی
شرایط پذیرش


 • داشتن وضعیت حقوقی کاملا مشخص
 • دارا بودن حداقل دو سال سابقه فعالیت موفق
 • دارا بودن منابع پایدار مالی و اقتصادی
 • داشتن برنامه‌ای مدون و مشخص جهت توسعه فعالیت‌ها
 • در خدمت داشتن نیروهای تمام وقت در راستای فعاليت مورد نظر


ویژگی های موسسات دانش محور

شاخصهای موسسات دانش محور در سه گروه: نوع فعالیت و سطح تکنولوژی ، سطح علمي کارکنان و بودجه تحقيق و توسعه تقسيم بندي مي گردد:

الف) زمینه فعالیت:

 • فعالیت در زمینه توسعه مرزهای دانش
 • فعالیت در زمینه تجاری سازي نتايج تحقيقات
 • فعالیت در راستای نوآوری و تدوين دانش فني
 • فعالیت در راستای انتقال فناوری
 • فعالیت در راستای توسعه فناوری هاي نوين
 • ارائه خدمات مهندسی با ارزش افزوده بالا به صنایع و سازمانها
 • فعالیتهای تحقیق و توسعه، طراحي مهندسي و مهندسي معکوس در جهت ارتقاء سطح فناوري صنايع


ب)ترکیب پرسنل:

 • به کارگیری نیروهاي دانش آموخته و متخصص
 • داشتن حداقل نسبت ۷۰ درصد بین نیروهای دانش آموخته و متخصص، به کل پرسنل
 • وجود برنامه های آموزشی مستمر جهت ارتقاء سطح علمی و تخصصي پرسنل
 • آشنایی پرسنل دانش آموخته به زبان انگلیسي


اصفهان، بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
صندوق پستی ۶۶۶-۸۴۱۵۵ کد پستی: ۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱
تلفن: ۳۳۸۶۵۳۵۵-۰۳۱ فکس: ۳۳۸۶۲۳۵۵-۰۳۱