شهرستان فسا در جنوب شرقی استان فارس و درمنطقه ای نسبتاً كوهستانی قرار گرفته است. مرکز این شهرستان، شهر فسا است. شهرستان فسا داراي 6 دانشگاه مختلف دولتي و غير دولتي از جمله دانشگاه دولتی فسا با ۵ رشته مهندسی و ۲ رشته پایه و ۳ رشته کشاورزی است. همچنین شهرستان فسا دارای دانشگاه علوم پزشکی، یک واحد دانشگاه آزاد اسلامی، یک واحد دانشگاه پیام نور، یک واحد آموزشکده فنی و کشاورزی و دانشکده کشاورزی است.با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های این شهرستان در حوزه های مختلف مانند نیروی انسانی متخصص، صنایع غنی معدنی، صنایع دستی، صنایع کشاورزی مرکز رشد واحدهای فناوری فسا در بهمن ماه 88 توسط پارک علم وفناوری فارس تاسیس شد. مرکز رشد فناوری تلاش می کند بستر ساز تجاری سازی و ایجاد ارزش افزوده هر چه بیشتر و برون رفت از فضای سنتی تولید باشد.

مرکز رشد واحدهای فناوری فسا

تلفن : 07153340117

پست الکترونیک : fasa@fstp.ir

آدرس : فسا- بلوار بعثت