مرکز رشد جامع
مرکز رشد جامع مرکز رشد جامع فناوری، زیرمجموعه اداره مراکز رشد فناوری شهرک مي‌باشد و وظيفه نظارت و هدايت واحدهاي فناور مستقر در مراكز رشد را جهت بهره‌مندي از بستر ايجاد شده برعهده دارد. شاخص فعاليت‌هاي مديران و كارشناسان اين مركز ارائه خدمات حمايتي و هدايتي نظير برگزاري جلسات دوره‌اي، بررسي منحني رشد، آشكار سازي نقاط قوت و ضعف، تلاش براي رفع مشكلات علمي- سازماني، كمك به تجاري‌سازي دستاوردهاي پژوهشي واحدهاي فناور، برگزاري جلسات انتقال تجربه با دعوت از مديران موفق صنعت، ايجاد ارتباط ميان واحدهاي فناوري و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي مرتبط و ... مي‌باشد. جمعيت هدف يا مخاطبين مركز رشد جامع فناوري را هسته هاي فناور، شركت‌ها و موسسات فني و مهندسي، توليدي و خدماتي دانش بنيان، مراكز تحقيق و توسعه مستقل يا وابسته به شركت‌هاي صنعتي تشكيل مي دهند. مجموع اين متقاضيان بازار هدف مركز رشد را تشكيل مي دهند. اين بازار هدف را مي توان در گروه‌هاي زير دسته‌بندي نمود:


  • شرکت هایی که با یک طرح محوري به صورت شركت ثبت شده و بر اساس معيارهاي مراكز رشد در مركز رشد پذيرش خواهند شد.
  • شرکت‌های خصوصی که در حال توسعه محصول یا در حال اجراي فاز نيمه صنعتي و يا تجاري سازي محصول فنّاورانه خود مي باشند.
  • واحدهای تحقیق و توسعه وابسته به صنایع که متقاضي استفاده از فضا باشند.
  • واحدهای طراحی، مهندسی يا تحقيق و توسعه مستقلدفتر مرکزی:
اصفهان ـ بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان ـ شهرک علمی و تحقیقاتي اصفهان - ساختمان شیخ بهایی - صندوق پستي ۶۶۶-۸۴۱۵۵ - کد پستي:۸۴۱۵۶۸۳۱۱۱
تلفن: ۳۳۸۶۵۳۵۵-۰۳۱ نمابر:۳۳۸۶۲۳۵۵-۰۳۱
پست الکترونیک روابط عمومی:info@istt.ir
پست الکترونیک دبیرخانه: dabirkhane@istt.ir

دفتر تهران:
تهران خیابان سهروردی شمالی –خيابان خرمشهر- خيابان شهيد عربعلي(نوبخت)- کوچه هفتم- پلاک ۷
تلفن: ۸۸۵۳۰۸۷۰-۰۲۱ نمابر: ۸۸۵۳۰۸۵۰-۰۲۱

ساختمان غدیر:
اصفهان- خیابان بزرگمهر-خیابان ۲۲بهمن-مقابل مجتمع اداری اميرکبير-پلاک۱۷۱
تلفن: ۱۴-۳۲۶۵۸۳۱۱-۰۳۱ نمابر: ۳۲۶۵۸۳۱۹-۰۳۱

ساختمان صفه:
اصفهان- پارک جنگلی صفه-جنب تله کابین - شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان -مرکزرشد فناوری اطلاعات وارتباطات(ICT)
تلفن: ۹-۳۶۷۳۱۶۶۵-۰۳۱ نمابر: ۳۶۷۳۱۶۷۰-۰۳۱

مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
نجف آباد- دانشگاه آزاد اسلامی-کتابخانه مرکزی- طبقه زیرين- مرکز رشد شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان واحد دانشگاه آزاد اسلامي نجف آباد، صندوق پستي:۵۱۷
تلفن: ۴۲۲۹۱۰۹۸-۰۳۱ نمابر: ۴۲۲۹۱۰۹۸-۰۳۱

مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان واحد شهرضا
شهرضا- خیابان شهید بهشتی- جنب هلال احمر- ساختمان مرکز رشد شهرک علمي وتحقيقاتي اصفهان واحد شهرضا
تلفن:۵۳۲۴۴۰۱۰-۰۳۱ نمابر: ۵۳۲۴۴۰۱۱-۰۳۱

مرکز رشد شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرضا
شهرضا- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا - ساختمان حکیم الهی - طبقه اول
تلفن:۵۳۲۹۲۱۵۰-۰۳۱ نمابر: ۵۳۵۱۳۰۸۰-۰۳۱

مرکز رشد تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی
اصفهان-ابتدای اتوبان ذوب آهن- کنارگذر شهر ابریشم - ساختمان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -مرکز رشد فناوری
تلفن: ۳۷۸۸۵۴۶۱-۰۳۱ نمابر: ۳۷۸۸۵۴۶۱-۰۳۱

مرکز رشد تخصصی هنر
اصفهان- خیابان شیخ بهایی- بعد از چهارراه خلجا
تلفن: ۳۲۳۴۳۴۵۵-۰۳۱ نمابر: ۳۲۳۴۳۴۲۲-۰۳۱