اهداف و برنامه ها

- حمایت از کارآفرینان و پژوهشگران در جهت تشکیل هسته‌ها و شرکت‌های‌خصوصی فناور - بسترسازی جهت تجاری نمودن دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی - گسترش و توسعه واحدهای کوچک و متوسط دانش ‌بنیان و فناور - همکاری با واحدهای فناوری در جهت بازاریابی و فروش محصولات - ایجاد فرصت ‌های‌شغلی جهت کارآفرینان و دانش ‌آموختگان دانشگاهی - ایجاد یک وبگاه جهت مرکز رشد به منظور اطلاع ‌رسانی موضوعات مربوطه - تشکیل بانک اطلاعاتی از فعالیت ‌های پژوهشی دانشگاه، اعضاء هیئت علمی و دانشجویان پژوهشگر واحد به منظور قرار گرفتن بر روی وبگاه مرکز - ایجاد هسته‌ها و گروه‌های پژوهشی به منظور اجرای طرح‌های تحقیقاتی سازمان‌های اجرایی و مراکز صنعتی - اجرای جشنواره‌های تخصصی جهت شناسایی مخترعین، مبتکرین و پژوهشگران برتر - تمهید بستر‌هایی جهت تعامل با اعضاء هیئت علمی و ارائه مشاوره ‌های لازم جهت ایجاد کسب و کار


  • نشانی: میدان شهدای دارآباد- خیابان محمدجواد سبکرو- بن بست قیدی- پلاک ۳
  • تلفن: ۲۶۱۵۳۵۶۳- ۲۶۱۵۴۲۴۹- ۲۶۱۵۴۲۵۸