اهداف پارک علم و فناوری خراسان شمالی 1- کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد دانش محور. 2- تجاری سازی نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی جامعه. 3- افزایش قدرت رقابت و رشد شرکت های متکی بر دانش. 4- کمک به جذب دانش فنی و سرمایه های داخلی و بین المللی. 5- افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناور داخلی در سطح بین المللی. 6- حمایت از ایجاد و توسعه شرکت های کوچک و متوسط فناوری و حمایت از موسسه ها و شرکت های تحقیقاتی و مهندسی نوآور با هدف توسعه فناوری و کارآفرینی. ماموریت های پارک علم و فناوری خراسان شمالی 1- سازماندهی برای ارائه خدمات موثر و مورد نیاز به واحدهای فناوری به منظور کمک به رشد آنها. 2- جلب و سازماندهی توانایی ها و امکانات موجود در منطقه برای ایجاد پیوند بین امکانات و منابع دانشگاه ها، مراکز علمی و فناوری و صنعتی منطقه و توانایی های واحدهای فناوری. 3- کمک در جهت دهی مراکز علمی مرتبط با پارک به سوی تحقیق در رشته های مورد نیاز واحدهای فناوری. 4- ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناوری خارجی در پارک برای توسعه فناوری شرکت های بومی. 5- ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور. 6- تشویق پژوهش با هدف دستیابی به فناوری تولید محصولات و فرآیندهای نوین. 7- کمک به ایجاد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی جدید از طریق مراکز رشد واحدهای فناوری (انکوباتورها). 8- ایجاد هم افزایی از طریق مبادله موثر اطلاعات، همکاری و بهره برداری از تسهیلات مشترک. 9- توسعه فرصت های شغلی برای نیروهای فارغ التحصیل جوان در مراکز رشد واحدهای فناوری.

☼ مرکز رشد جامع (بجنورد)

خراسان شمالي ، بجنورد ، خيابان آيت الله طالقاني غربي ، خيابان صمديه لباف ، نبش تقاطع اول ، پلاك ۴۵ ، كد پستي ۹۴۱۵۹۳۹۵۶۳ پست الکترونیک: mostafa_ahmadi1976@yahoo.com
تلفن تماس: 7-32210086-58-98+
شماره نمابر: 32222197-58-98+


☼ مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی شیروان

خراســان شمــالی ، شیــروان ، خیابان سعدی ، بعد از چهارراه گلستان ، طبقه فوقانی دفتر خدمات پستی اکبری ، کد پستی ۹۴۶۱۵۴۷۸۵۹ پست الکترونیک: agriroshd@nkstp.ir
تلفن: 3۶۲۳۳۸۴۰-058
نمابر: 3۶۲۳۳۸۴۱-058


☼ مرکز رشد اسفراین

آدرس: خراسان شمالی، اسفراین، جنب میدان مادر، مجتمع عالی فنی و مهندسی اسفراین، ساختمان مرکز رشد واحد های فناور اسفراین پست الکترونیک: moh_masood@yahoo.com
تلفن تماس: 37266708- 058
شماره نمابر: 37266709- 058