جهاددانشگاهي

در پي فرمان رهبر كبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني – قدس سره- درتاريخ 23/3/1359 مبني بر تشكيل ستاد انقلاب فرهنگي ، ستاد مزبور در جلسه مورخ 16/5/1359 به منظور تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي ، جهاددانشگاهي را به عنوان يك نهاد انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي تاسيس كرد . پس از تبديل ستاد به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، اساسنامه اين نهاد در تاريخ 11/9/1365 مورد تجديد نظر قرار گرفت و با حذف وظيفه مشاركت در مديريت اداره دانشگاهها و تاكيد بر انجام فعاليتهاي فرهنگي و تحقيقاتي به منظور اسلامي شدن دانشگاهها به تصويب رسيد.
بار ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنايت به شرايط جديد دانشگاهها در تاريخ 22/8/1369 مصوبه اي را به تصويب رساند كه در آن جهاددانشگاهي به عنوان پلي ميان دانشگاه و بخش صنعتي ، خدماتي كشور معرفي گرديد . در اين مصوبه دو وظيفه عمده انجام تحقيقات علمي و فعاليتهاي فرهنگي همچنان به عهده اين نهاد مي باشد . بر مبناي اين مصوبه، جهاددانشگاهي نهادي است عمومي و غيردولتي زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، داراي شخصيت مستقل و از لحاظ اداري ، استخدامي و مالي تابع مقرراتي است كه در چارچوب اختيارات قانوني به تصويب هيات امناي جهاددانشگاهي مي‌سد.

اهداف:
- گسترش تحقيقات و شكوفايي روحيه تتبع و استعدادها در سطح جامعه براي نيل به خوداتكايي
- توسعه امور فرهنگي در سطح جامعه از طريق همكاري با حوزه ، دانشگاه و ساير مراجع و نهادهاي فرهنگي به خصوص براي نسل جوان
- گسترش طرحهاي كاربردي و نيمه صنعتي از طريق پيوند با مراكز علمي و تحقيقاتي به منظور به كارگيري نتايج پژوهش

وظايف كلي جهاددانشگاهي عبارت است از :
1- تبليغ و ترويج فرهنگ و هنر اسلامي و برنامه ريزي فرهنگي و تربيتي و ايجاد آمادگي فكري و مكتبي در قشر جوان بخصوص دانش آموزان دبيرستاني و دانشجويان به منظور مقابله با غرب زدگي و انحرافات در چارچوب سياستهاي فرهنگي كشور
2- ايجاد تشكيلات مناسب به منظور تأليف ، ترجمه و انتشار كتب ، نشريات نتايج تحقيقات و مقالات علمي ، فرهنگي و توليد مواد كمك آموزشي
3- انجام تحقيقات توسعه اي و كاربردي
4- پي گيري طرحهاي تحقيقاتي جهاد تا پايان مرحله نيمه صنعتي و صنعتي
5- ارائه خدمات علمي – فني در زمينه هاي مختلف مورد نياز جامعه
6- حمايت ، تشويق و جذب دانشجويان و پژوهشگران جوان و مستعد و برنامه ريزي و ايجاد شرايط و امكانات لازم به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليتهاي علمي و پژوهشي آنان بر مبناي شناخت مشكلات واقعي و نيازهاي تخصصي جامعه
7- اجراي دوره هاي رسمي آموزش هاي علمي – كاربردي مطابق ضوابط و مقررات آموزش عالي كشور
8- ايجاد تشكيلات آموزشي و تحقيقاتي مطرح شده در بندهاي اين ماده براساس قوانين و مقررات آموزش عالي
9- مشاركت در ايجاد زمينه هاي مناسب براي اشتغال بيشتر فارغ التحصيلان دانشگاهي

معاونت پشتيباني و مديريت منابع

معاونت پشتيباني و مديريت منابع جهاد دانشگاهي با چهار اداره كل (منابع انساني و امور اداري، امور مالي، فني و طرح هاي عمراني و توسعه فناوري اطلاعات) و دو دفتر(بودجه، تشكيلات و روشها، و امور حقوقي و قراردادها) امور ستادي و پشتيباني اين نهاد را بر عهده دارد.

دفتر بودجه، تشكيلات و روشها

دفتر بودجه، تشكيلات و روشها با سه گروه تحت نظر خود شامل گروه سازماندهي ساختار و تشكيلات، گروه مهندسي روش و گروه برنامه ريزي و بودجه، موضوعات مربوط به مديريت ساختار سازماني و تشكيلات كليه واحدهاي وابسته به جهاددانشگاهي‌، امور بودجه ريزي‌، تدوين‌ مقررات،‌ تجزيه و تحليل و بهينه سازي سيستم ها و فرآيندهاي كاري، و همكاري در تدوين برنامه ها، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اداري در جهاددانشگاهي را بر عهده دارد.

تشكيلات جهاددانشگاهي

واحدها - مجتمع تحقيقاتي شهداي جهاد دانشگاهي
- واحد استان آذربايجان شرقي
- واحد استان آذربايجان غربي
- واحد استان اردبيل
- واحد استان البرز
- واحد استان ايلام
- واحد استان بوشهر
- واحد استان خراسان جنوبي
- واحد استان خراسان رضوي
- واحد استان خراسان شمالي
- سازمان خوزستان
- واحد استان زنجان
- واحد استان سمنان
- واحد استان سيستان و بلوچستان
- واحد استان فارس
- واحد استان قزوين
- واحد استان قم
- واحد استان كردستان
- واحد استان كرمان
- واحد استان كرمانشاه
- واحد استان كهگيلويه و بويراحمد
- واحد استان لرستان
- واحد استان مازندران
- واحد استان مركزي
- واحد استان هرمزگان
- واحد استان همدان
- واحد استان چهارمحال و بختياري
- واحد استان گيلان
- واحد اصفهان
- واحد الزهرا
- واحد امیرکبیر
- واحد تربیت مدرس
- واحد خواجه نصیرالدین طوسی
- واحد شهید بهشتی
- واحد صنعتي اصفهان
- واحد علامه طباطبایی
- واحد علم و صنعت
- واحد علوم پزشكي تهران
- واحد علوم پزشكي شهيد بهشتي
- واحد هنر
پژوهشكده ها - پژوهشكده برق
- پژوهشكده توسعه صنايع شيميايي ايران
- پژوهشكده معتمد
- پژوهشكده علوم بهداشتي
- پژوهشكده علوم و فناوري مواد غذايي
- پژوهشكده علوم پايه كاربردي
- پژوهشكده فرهنگ و هنر و معماري
- پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات
- پژوهشكده محيط زيست (سازمان گیلان)
- پژوهشكده گياهان دارويي
- پژوهشكده بيوتكنولوژي صنعتي
- پژوهشكده گردشگري
- پژوهشكده توسعه و برنامه ريزي
- پژوهشكده فرآوري مواد معدني
- پژوهشکده مطالعات توسعه (سازمان تهران)
- پژوهشکده تکنولوژی تولید (سازمان استان خوزستان)
- پژوهشکده توسعه تکنولوژی (سازمان صنعتی شریف)
پژوهشگاه ها - پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي
- پژوهشگاه فناوريهاي نوين علوم زيستي – ابن سينا
- پژوهشگاه رويان
پارك ها - پارك علم و فناوري البرز
- پارك علم و فناوري واحد استان كرمانشاه
سازمان ها - سازمان انتشارات
- سازمان توسعه نوآوريهاي دانشجويان (ايسيدو)
- سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي
- سازمان فعاليتهاي قرآني دانشگاهيان كشور
- سازمان تجاري سازي فنآوري و اشتغال دانش آموختگان
- سازمان جهاددانشگاهی استان خوزستان
- سازمان جهاددانشگاهی تهران
- سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف
- سازمان جهاددانشگاهی یزد
- سازمان جهاددانشگاهی گیلان
مراكز - مركز اطلاع رساني بازار كار
- مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي (SID)
- مركز افكارسنجي دانشجويان ايران
- مركز رشد زيست فناوري پژوهشگاه رويان
- مركز رشد فنآوري فرآورده هاي گياهان دارويي واحد استان اردبيل
- مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي
- مركز رشد فناوري اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهي واحد استان كرمانشاه
- مركز رشد فناوري واحد استان خراسان شمالي
- مركز رشد واحدهاي فنآوري پيشرفته مخابرات
- مركز رشد واحدهاي فنآوري كشاورزي جهاددانشگاهي واحد استان آذربايجان غربي
- مركز رشد واحدهاي فنآوري گياهان دارويي و محصولات كشاورزي جهاد دانشگاهي واحد استان ايلام
- مركز رشد واحدهاي فنآوري واحد استان لرستان
- مركز رشد واحدهاي فناوري گياهان دارويي
- مركز رشد واحدهاي فناوري واحد استان هرمزگان
- مركز رشد واحدهاي فناوري محلات و نیم ور
- مركز فرهنگي دانشجويي امام، ولايت فقيه و انقلاب اسلامي
- مركز گردشگري علمي و فرهنگي دانشجويان ايران
- مركز ملي ذخائر ژنتيكي و زيستي ايران
- مرکز رشد فناوری های نوین سلامت اهواز سازمان استان خوزستان
- مرکز رشد واحدهای فناور هنرهای قرآنی
- مرکز رشد زیست فناوری پزشکی پژوهشگاه ابن سینا
- مرکز رشد گیاهان دارویی سازمان استان یزد
ساير - خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)
- دانشگاه علم و فرهنگ
- دانشگاه علم و هنر
- موسسه آموزش عالي علمي – كاربردي جهاددانشگاهي


نشاني: تهران، خيابان انقلاب اسلامي، بين فخر رازي و دوازده فروردين، سازمان مركزي جهاددانشگاهي، طبقه سوم، گروه مهندسي روش.

- پست الكترونيك: info@bom.acecr.ac.ir

- تلفن: (داخلی 239) 66462002-021