ما مجموعه ای از گویندگان رادیو نمایش و رادیو جوان هستیم که تصمیم به راه اندازی کسب و کار مستقل در زمینه تولیدات صوتی محتوای تبلیغاتی ، آموزشی ، هنری و فرهنگی را داریم.در این حوزه برای سایر ارگان ها و شرکت ها قریب بیست سال فعالیت حرفه ای داشته ایم . به همین منظور موسسه نشر سپید ماه آوا را در اواخر سال ۹۵ تاسیس کردیم.در حال حاضر گروهی انحصاری از گویندگان و کارگردانان درجه الف رادیو با ما در همکاری مستمر میباشند.