سامانه بیمارپذیر وب سایتی است که امکان اخذ نوبت از مراکز تصویربرداری پزشکی را برای بیماران ایجاد میکند. بیماران به آسانی و حتی از طریق موبایل می توانند به سایت مراجعه و از مراکز نوبت بگیرند.
مراکز باید ابتدا نرم افزار رایگان از وب سایت بیمارپذیر دانلود کنند و بر روی کامپیوتر پذیرش نصب کنند و در وب سایت ثبت نام رایگان انجام دهند. با این کار مرکز به مراکز همکار سامانه بیمار پذیر افزوده می شود‌.
هنگامی که بیمار به وب سایت بیمارپذیر مراجعه می کند اطلاعاتی شامل: اسم و شهرت،سن،وزن،جنسیت، به همراه تصویر نسخه مربوط به تصویربرداری پزشکی را به سامانه ارسال میکند.
این درخواست از طریق سامانه برای مراکزی که در سامانه ثبت نام کرده‌اند ، ارسال می شود. مراکز با نرم افزاری که در اختیار دارند اطلاعات و درخواست های بیماران را مشاهده می کنند. در صورت وجود خدمت در بسته خدمات مرکز، نوبتی برای بیمار در نظر گرفته و این نوبت پیشنهادی از طریق سامانه به بیماران پیامک میشود.
در صورتی که این نوبت مورد قبول بیمار باشد، رزرو را ثبت میکند و بلافاصله پیغامی از طریق سامانه به مرکز مربوطه پیامک میشود.
🌐http://bimarpazir.com