PDA

شما در حال مشاهده نسخه آرشیو شده هستید ، برای مشاهده نسخه اصلی این موضوع روی لینک زیرکلیک فرمایید :

: پرسش در زمینه سرمایه گذاری استارتاپ ها  1. چه میزان از سهام استارت آپ باید به شرکت سرمایه گذار واگذار بشود؟
  2. affiliat evenue model چیست