PDA

شما در حال مشاهده نسخه آرشیو شده هستید ، برای مشاهده نسخه اصلی این موضوع روی لینک زیرکلیک فرمایید :

: سمینار سرمایه گذاری  1. کل شبکه کارآفرینی زیر یک سقف با نام “کافه کارآفرینی”
  2. سرمایه گذاری و صندوق تجاری سازی مشارکتی اختراعات و ابتکارات؟؟؟
  3. عضویت در اتاق های بین المللی ، فرانسه ، گرجستان و ... ؟
  4. نخستین رویداد سرمایه گذاری پروبیوتیک کشور - شتابدهنده لاکتوژن
  5. ششمین رويداد استارتاپ دمو Start-up Demo را در حوزه IT و ICT برگزار می شود