PDA

شما در حال مشاهده نسخه آرشیو شده هستید ، برای مشاهده نسخه اصلی این موضوع روی لینک زیرکلیک فرمایید :

: استارتاپ های اروپایی 1. سرمایه گذاری در پروژه تولیدی برای آینده
 2. معرفی استارتاپ - GroupSpaces
 3. معرفی استارتاپ - Alfresco
 4. معرفی استارتاپ - Fits.me Virtual Fitting Room
 5. معرفی استارتاپ - xing
 6. معرفی استارتاپ - ITA Software
 7. معرفی استارتاپ - PrestaShop
 8. معرفی استارتاپ - Pick1
 9. معرفی استارتاپ - Evercontact
 10. معرفی استارتاپ - Twelve
 11. معرفی استارتاپ - Matchmade
 12. معرفی استارتاپ - Amplitude
 13. معرفی استارتاپ - Konsus
 14. معرفی استارتاپ - Growbots
 15. معرفی استارتاپ - Wheelys Café
 16. معرفی استارتاپ - Formlabs
 17. معرفی استارتاپ - LendInvest
 18. معرفی استارتاپ - Citymapper
 19. معرفی استارتاپ RehabGlove
 20. معرفی استارتاپ - Birdback
 21. معرفی استارتاپ - Osper
 22. معرفی استارتاپ - HybridCluster
 23. معرفی استارتاپ - The Eye Tribe
 24. معرفی استارتاپ - ngdata
 25. معرفی استارتاپ - Cloudflare
 26. معرفی استارتاپ - Nutmeg
 27. معرفی استارتاپ - Localbitcoins
 28. معرفی استارتاپ - Sunlight
 29. معرفی استارتاپ - hackajob
 30. معرفی استارتاپ - Framer
 31. معرفی استارتاپ - Funding Circle
 32. معرفی استارتاپ - ice
 33. معرفی استارتاپ - Giant Swarm
 34. معرفی استارتاپ - Songkick
 35. معرفی استارتاپ - CloudMade
 36. معرفی استارتاپ - Orphidia
 37. معرفی استارتاپ - Enki
 38. معرفی استارتاپ - wefox
 39. معرفی استارتاپ - Memrica
 40. معرفی استارتاپ - Conversio
 41. معرفی استارتاپ - PrintToPeer
 42. معرفی استارتاپ - Trouva
 43. معرفی استارتاپ - Quantemplate
 44. معرفی استارتاپ - Hugging Face
 45. معرفی استارتاپ - DataCamp
 46. معرفی استارتاپ - 24symbols
 47. معرفی استارتاپ - Plumbr
 48. معرفی استارتاپ - PartyWith
 49. معرفی استارتاپ - uberlife
 50. معرفی استارتاپ - Debut
 51. معرفی استارتاپ - PlotBox
 52. معرفی استارتاپ - Weave.ai
 53. معرفی استارتاپ - ZeroTurnaround
 54. معرفی استارتاپ - Poetica
 55. معرفی استارتاپ - Brisk.io
 56. معرفی استارتاپ - hull
 57. معرفی استارتاپ - Brand Embassy
 58. معرفی استارتاپ - Kalo
 59. معرفی استارتاپ - Flocktory
 60. معرفی استارتاپ - Futurefly
 61. معرفی استارتاپ - UpLabs
 62. معرفی استارتاپ - Ravelin
 63. معرفی استارتاپ - interact.io
 64. معرفی استارتاپ - Anyfi Networks
 65. معرفی استارتاپ - comScore
 66. معرفی استارتاپ - Wisembly
 67. معرفی استارتاپ - PlayCanvas
 68. معرفی استارتاپ - GrowthIntel
 69. معرفی استارتاپ - Casengo
 70. معرفی استارتاپ - Cisco Meraki
 71. معرفی استارتاپ - Workable
 72. معرفی استارتاپ - Styloola
 73. معرفی استارتاپ - Opentopic
 74. معرفی استارتاپ - soundboks
 75. معرفی استارتاپ - Zopa
 76. معرفی استارتاپ - Server Density
 77. معرفی استارتاپ - Soysuper
 78. معرفی استارتاپ - Sellsy
 79. معرفی استارتاپ - Digital Magics
 80. معرفی استارتاپ - CashBet
 81. معرفی استارتاپ - JustGo
 82. معرفی استارتاپ - GoEuro
 83. معرفی استارتاپ - SpazioDati
 84. معرفی استارتاپ - Contellio
 85. معرفی استارتاپ - Paxos
 86. معرفی استارتاپ - Freespee
 87. معرفی استارتاپ - masher
 88. معرفی استارتاپ -Jobandtalent
 89. معرفی استارتاپ - UppTalk
 90. معرفی استارتاپ - Guevara
 91. معرفی استارتاپ - Sensum
 92. معرفی استارتاپ - ProbaP
 93. معرفی استارتاپ - James
 94. معرفی استارتاپ - Maily
 95. معرفی استارتاپ - Bownty
 96. معرفی استارتاپ - Fantasmo.io
 97. معرفی استارتاپ - linguatrip
 98. معرفی استارتاپ -Badoo
 99. معرفی استارتاپ -Brewbot
 100. معرفی استارتاپ -Juro
 101. معرفی استارتاپ - mySupermarket
 102. معرفی استارتاپ - Mail.Ru Group
 103. معرفی استارتاپ - Team Europe
 104. معرفی استارتاپ - Reevoo
 105. معرفی استارتاپ - French Touch SARL
 106. معرفی استارتاپ - Qminder
 107. معرفی استارتاپ - lookk
 108. معرفی استارتاپ - Localytics
 109. معرفی استارتاپ - ShuttleCloud
 110. معرفی استارتاپ - EyeEm
 111. معرفی استارتاپ - Moped
 112. معرفی استارتاپ - fanatix
 113. معرفی استارتاپ - Ticketbis
 114. معرفی استارتاپ - Narrative
 115. معرفی استارتاپ - Accredible
 116. معرفی استارتاپ - TruckTrack
 117. معرفی استارتاپ - Fishbrain
 118. معرفی استارتاپ - AppsBuilder
 119. معرفی استارتاپ - Mainframe
 120. معرفی استارتاپ - Quill Content
 121. معرفی استارتاپ - Senic
 122. معرفی استارتاپ - Frontback
 123. معرفی استارتاپ - Moltin
 124. معرفی استارتاپ - Mapillary
 125. معرفی استارتاپ - Sunlight
 126. معرفی استارتاپ - Protocol Labs
 127. معرفی استارتاپ - Barricade
 128. معرفی استارتاپ - Gojimo
 129. معرفی استارتاپ - Bidvine
 130. معرفی استارتاپ - Juro
 131. معرفی استارتاپ - Rise Art
 132. معرفی استارتاپ - 3scale
 133. معرفی استارتاپ - Bloglovin'
 134. معرفی استارتاپ - Codeship
 135. معرفی استارتاپ - Nuroa Internet
 136. معرفی استارتاپ - Udemy
 137. معرفی استارتاپ - ice
 138. معرفی استارتاپ - Flowdock
 139. معرفی استارتاپ - NationBuilder
 140. معرفی استارتاپ - Pipedrive
 141. معرفی استارتاپ - Appsfire
 142. معرفی استارتاپ - Grand Cru
 143. معرفی استارتاپ - Hole19
 144. معرفی استارتاپ - 6Wunderkinder
 145. معرفی استارتاپ - eBuddy
 146. معرفی استارتاپ - Glider.io
 147. معرفی استارتاپ - Tradeshift
 148. معرفی استارتاپ - Carma
 149. معرفی استارتاپ - Babelverse
 150. معرفی استارتاپ - Pindrop
 151. معرفی استارتاپ - Walkbase
 152. معرفی استارتاپ - Skimlinks
 153. معرفی استارتاپ - Wahanda
 154. معرفی استارتاپ - Replay, by Stupeflix
 155. معرفی استارتاپ - eyeo
 156. معرفی استارتاپ - GoCardless
 157. معرفی استارتاپ - Thread
 158. معرفی استارتاپ - zeotap
 159. معرفی استارتاپ - Synthace
 160. معرفی استارتاپ - edited
 161. معرفی استارتاپ - Shipamax (YC W17)
 162. معرفی استارتاپ - tray.io
 163. معرفی استارتاپ - Holidog
 164. معرفی استارتاپ - Algolia
 165. معرفی استارتاپ -Memrise
 166. معرفی استارتاپ - Airware
 167. معرفی استارتاپ - Scoot Networks
 168. معرفی استارتاپ - Citymapper
 169. معرفی استارتاپ - Yousician
 170. اوبر سرویس جدید حمل نقل برای افراد معلول را در لندن راه اندازی کرد
 171. weengs شرکت خدمات حمل و نقل برای فروشگاه های آنلاین که از پشتیبانی شرکت هایcherry برخوردار میباشد
 172. رشد استارت آپ Brosa با ارتباط موثر با تیم ، سرمایه گذاران، و مشتریان
 173. مرکز نوآوری مایکل کروچ چیست؟
 174. داغ ترین استارت‌آپ‌ها در اروپا متعلق به این ۵ کشور کوچک هستند
 175. اولین نسخه تکنولوژی انتقال مسافر Hyperloop در فرانسه به بهره برداری میرسد