PDA

شما در حال مشاهده نسخه آرشیو شده هستید ، برای مشاهده نسخه اصلی این موضوع روی لینک زیرکلیک فرمایید :

: سرویس های ابری و وبسایت ها  1. سازمان‌ها در حال بازگشت به امنیت مبتنی بر فضای ابری هستند
  2. سرویس های ابری – PaaS
  3. خدمات آمازون AWS - Amazon web services چیست ؟