هدف

تسهیل و بهینه سازی فرآیندهای معاملات املاک و استفاده از فناوری VR و تصاویر 360 درجه و تورمجازی املاک


معرفی

ملکانا، یک سرویس است که تمامی فرآیند های معاملات مسکن موردنیاز را از لحظه جستجو تا اجرای امور قرارداد از طریق این سامانه مدیریت می نماید.
ملکانا سامانه ای است که روی نقشه موقعیت ملک ها مشخص گردیده است و تورمجازی و تصاویر 360 درجه ملک ها بر روی سیستم گذاشته شده است. که با انتخاب هر ملک روی نقشه می توان به تورمجازی آن دسترسی داشت و از ملک بصورت آنلاین بازدید کرد. مشتری پس از بازدید از ملک و انتخاب ملک موردنظر می تواند از طریق تماس تلفنی با تیم ملکانا تماس بگیرد و بازدید حضوری هم داشته باشد و درصورت موردپسند بودن برای انعقاد قرارداد از طریق گروه املاک ملکانا که پیگیری می شود.
در واقع ملکانا سامانه ای جامع تصویری آنلاین از املاک است که با جستجوی سریع و بهینه، مشخصات و ویژگی های واقعی ملک را با کیفیت و به صورت مجازی و آنلاین با تصاویر 360 درجه، به تصویر می کشد و تمام نیازهای مشتری و کل پروسه از ابتدا تا انتهای فرآیند از طریق ملکانا پوشش داده می شود.
همچنین برای سپردن ملک خود می توانند از طریق تماس با ملکانا و یا از طریق سایت، برای عکسبرداری و ملک خود درخواست دهند.

ملکانا، یک سرویس است که تمامی فرآیند های معاملات مسکن موردنیاز را از لحظه جستجو تا اجرای امور قرارداد از طریق این سامانه مدیریت می نماید.
ملکانا سامانه ای است که روی نقشه موقعیت ملک ها مشخص گردیده است و تورمجازی و تصاویر 360 درجه ملک ها بر روی سیستم گذاشته شده است. که با انتخاب هر ملک روی نقشه می توان به تورمجازی آن دسترسی داشت و از ملک بصورت آنلاین بازدید کرد. مشتری پس از بازدید از ملک و انتخاب ملک موردنظر می تواند از طریق تماس تلفنی با تیم ملکانا تماس بگیرد و بازدید حضوری هم داشته باشد و درصورت موردپسند بودن برای انعقاد قرارداد از طریق گروه املاک ملکانا که پیگیری می شود.
در واقع ملکانا سامانه ای جامع تصویری آنلاین از املاک است که با جستجوی سریع و بهینه، مشخصات و ویژگی های واقعی ملک را با کیفیت و به صورت مجازی و آنلاین با تصاویر 360 درجه، به تصویر می کشد و تمام نیازهای مشتری و کل پروسه از ابتدا تا انتهای فرآیند از طریق ملکانا پوشش داده می شود.
همچنین برای سپردن ملک خود می توانند از طریق تماس با ملکانا و یا از طریق سایت، برای عکسبرداری و ملک خود درخواست دهند.


ملکانا یک ملکانا، یک سرویس است که تمامی فرآیند های معاملات مسکن موردنیاز را از لحظه جستجو تا اجرای امور قرارداد از طریق این سامانه مدیریت می نماید.
ملکانا سامانه ای است که روی نقشه موقعیت ملک ها مشخص گردیده است و تورمجازی و تصاویر 360 درجه ملک ها بر روی سیستم گذاشته شده است. که با انتخاب هر ملک روی نقشه می توان به تورمجازی آن دسترسی داشت و از ملک بصورت آنلاین بازدید کرد. مشتری پس از بازدید از ملک و انتخاب ملک موردنظر می تواند از طریق تماس تلفنی با تیم ملکانا تماس بگیرد و بازدید حضوری هم داشته باشد و درصورت موردپسند بودن برای انعقاد قرارداد از طریق گروه املاک ملکانا که پیگیری می شود.
در واقع ملکانا سامانه ای جامع تصویری آنلاین از املاک است که با جستجوی سریع و بهینه، مشخصات و ویژگی های واقعی ملک را با کیفیت و به صورت مجازی و آنلاین با تصاویر 360 درجه، به تصویر می کشد و تمام نیازهای مشتری و کل پروسه از ابتدا تا انتهای فرآیند از طریق ملکانا پوشش داده می شود.
همچنین برای سپردن ملک خود می توانند از طریق تماس با ملکانا و یا از طریق سایت، برای عکسبرداری و ملک خود درخواست دهند.


ملکانا یک سرویس است که تمامی فرآیندهای معاملات املاک از جستجو، بازدید و عملیات معامله گری بصورت یکپارچه و بهینه مدیریت می کند. با ملکانا کابر از روی نقشه موقعیت ملک موردنظر را انتخاب می کند و تصاویر 360 درجه و تورمجازی ملک های بر روی سیستم قرارداده شده است. در واقع ملکانا سامانه ای جامع تصویری آنلاین از املاک است که با جستجوی سریع و بهینه، مشخصات واقعی ملک را واقعی و با کیفیت به تصویر می کشد.