در این وبسایت مقالات کنفرانس های ملی و بین المللی نمایه و فروخته می شود. از جمله خدمات این وبسایت می توان به خدمات چاپ و نشر برای نشریات و کنفرانس ها اشاره کرد. همچنین بخش اموزش ها که برای سایت در نظر گرفته شده است به صورت موضوعی مطالبی را به صورت رایگان در اختیار افراد قرار می دهد.
در حال حاضر وبسایت شامل بیش از 40 هزاز سند است و امید است تا پایان سال به 100 هزار سند برسد.