نوموا یک فروشگاه آنلاین برای عرضه نان گرم و تازه در وعده های مختلف غذایی می باشد که با تهیه نان از بهترین نانوایی های شهر تهران و توزیع بهداشتی آن با استفاده از دوچرخه، سهولت در خرید نان تازه را فراهم نموده است. جمع آوری پسماند نان خشک بمنظور ایجاد چرخه بازیافت نان، نیز از دیگر ایده های مبتکرانه نوموا محسوب می گردد. کاهش حجم ترافیک و آلاینده های زیست محیطی، ترویج فرهنگ دوچرخه سواری، ایجاد اشتغال و احیای وعده صبحانه از مهمترین اهداف نوموا می باشد.