هدف

ارائه خدمات ترجمه تخصصی و تولید محتوا برای بازاریابی


معرفی

آقای مترجم از سال 1393 در حوزه ترجمه فعالیت می کند. او در این مدت همکاران زیادی داشته است و اکنون با تیمی از مترجمین دانشگاه اصفهان همکاری می کند.

دقت آقای مترجم و کیفیت کار او همیشه باعث رضایت مشتریان بوده است و دامنه فعالیت های آقای مترجم و تیمش را افزایش داده است. دانشگاهیان و سازمان های زیادی به دنبال ترجمه دقیق و روان بوده اند از خدمات تیم آقای مترجم استفاده کرده اند.