پولام یک اپلیکشین مدیریت هزینه‌های فردی است. پولام با اتصال به بانکها، از یک سو به کاربر کمک می‌کند تا بتواند به صورت اتوماتیک و بدون وارد کردن اطلاعات، هزینه های خود را مدیریت کرده و بتواند هوشمندانه‌تر هزینه کرده و بیشتر صرفه‌جویی کند و از سوی دیگر با استفاده از اطلاعات تراکنش کاربران و آنالیز آنها، خدماتی را در اختیار بانکها قرار می‌دهد تا بتوانند کسب و کارهای جدید تعریف کرده و ریسک کسب و کارهای موجود خود را کاهش دهند.