هدف

رسانه ای نوین برای همه کسب و کارها


معرفی

رسانه تبلیغاتی درون تاکسی
با هدف ایجاد فضای تبلیغاتی هدفمند و هوشمندانه برای معرفی کسب و کار شما و فراهم ساختن فضایی سرگرم کننده برای مسافران