درمانه با هدف بهبود سلامت جامعه شروع به کار کرده است و در این راستا به ارائه سرویس های مختلفی می پردازد. در حال حاضر درمانه بر روی کمک به تشخیص بیماری از طریق هوش مصنوعی تمرکز دارد و به زودی سرویس های دیگری ارائه خواهد کرد که تحولی در حوزه سلامت ایجاد می کند.