هدف

ایجاد اشتغال برای زنان سرپرست خانوار و فروش مواد اولیه غذایی مانند بامجان سرخ کرده، پیاز سرخ کرده و ...


معرفی

برای پخت انواع غذا مواد اولیه آماده و یا نیمه آماده ای هستند که می توان از قبل آن ها را تهیه نمود. پیاز، بادمجان یا سبزی سرخ کرده از این قبیل مواد هستند.
"برکت" سرویس تهیه و توزیع خیریه این گونه مواد است. آشپزهای این محصولات از نیازمندان سرپرست خانوار تحت نظارت موسسات خیریه انتخاب شده اند تا علاوه بر ایجاد شغل برای این افراد، کیفیت تولید خانگی حفظ شود و آشپزی را برای شما آسان تر کند.