هدف

ترویج و توسعه فضای مدرن در حوزه کتاب


معرفی

شبکه اجتماعی جیک و بوک، اولین شبکه اجتماعی کتاب و کتابخوانی در ایران است که با هدف ایجاد تعامل بیشتر میان کتابخوان‌ها، ناشران و نویسندگان و همچنین شکل دادن به فضای مدرن کسب‌وکار در این حوزه شروع به فعالیت کرده است.