فروشگاه نهالستان پارس با فعالیت چند ساله در محیط مجازی به رتبه و جایگاه خوبی در جستجو گرها دست یافته با توجه به استقبال کاربران به دنبال گسترش فعالیت در زمینه تولید و عرضه نهال با پایه رویشی و کشت بافت همچنین صادرات و ارائه خدمات به کشورهای اطراف میباشد.