هدف

ایجاد یک کانال و شبکه مطمئن و تخصصی در زمینه تهاتر کالا و خدمات در ایران


معرفی

در حال حاضر تهاتر و معاوضه کالا و خدمات به عنوان یکی از راههای مهم جایگزین خرید و فروش است که در اشکال B2B ,B2C و C2C در حال انجام است.
نکته مهم اینکه این نوع بیزنس در ایران علیرغم جذابیت برای افرادی که به هر دلیلی امکان استفاده از پول نقد ندارند هیچ پایگاه اطلاع رسانی و یا تخصصی ندارد .ما با این سایت در ابتدا یک بازار مجازی تخصصی ایجاد می کنیم و در فازهای بعدی جهت تعامل بهتر و ایمن تر مشتریان خدمات ارائه می دهیم.