فروشگاه اینترنتی در حوزه دکوراسیون داخلی از بهمن سال 95 توسط مجید توسلی شروع به کار کرد و پس از گذراندن مراحل قانونی برای فروش آنلاین در حال تکمیل محتوایی سایت شده...امید به اینکه تیم چمدون بتونه فروش آنلاین در این حوزه تخصصی داشته باشد.