هدف
بهبود در سیستم مشاوره، انتخاب و خرید تجهیزات معلولین توسط جامعه هدف


معرفی

با توجه به عدم مناسب سازی معابر شهری و نبود فروشگاه های فیزیکی جامع با قیمت مناسب، ما با مدتها تلاش و تحقیق بر این بوده ایم تا نیازهای تک تک قشر عزیز توان خواهان با انواع معلولیت ها را شناسایی کرده و امکان تهیه آسان لوازم مورد نیاز با قیمتی مناسب این عزیزان را فراهم کنیم.