ایده وال در جهت تبدیل ایده های پردرامد به واقعیت تحت پلتفرم وب و در حیطه کراودفاندینگ مشغول به کار است و تاکنون بیش از ۵۰ پروژه طی یک سال اخیر به موفقیت و کسب سرمایه رسیده اند.