انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


یکی از مدیران دفتر سامسونگ در ایران گفت: توزیع نکردن موبایل به ورزشکاران ایرانی از سوی کمیته المپیک به‌دلیل تحریم سازمان ملل است.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-591901