انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


وزیر ارتباطات و‌ فناوری اطلاعات با بیان اینکه امروزه در دنیا شاخص های حوزه ICT براساس هوشمندسازی شهر تعیین می شود، گفت: توسعه افتصاد دیجیتال، فناوری های نوین و‌ شهر هوشمند نیاز به پوشش‌ خدمات ارتباطی در سطح استان خراسان رضوی دارد که امروز ‌پیشرفت های خوبی در این زمینه حاصل شده است.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-590725