انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از نوپانا :

همکاری جدید اسنپ با پین‌تاپین سبب به وجود آمدن اسنپ‌تریپ شده تا اسنپ در حوزه گردشگری نیز فعالیت داشته باشد

______________________________
ادامه در منبع : http://nopana.ir/post/2889/اسنپ-با-ا...-می‌شود