انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


تلاش‌های پیدا و پنهان برای وادار کردن بانک‌مرکزی به عقب‌نشینی از توقف سرویس خرید شارژ با استفاده از کدهای دستوری افزایش یافته‌است.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-588784