باقر بحری تبریزی فرد«۵۲ سال عمر کرده ام؛ ۴۲ سال کار کرده ام که ۳۲ سال آن در زمینه برق، الکترونیک و رایانه بوده است. ۲۲ سالش را در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات بسر برده ام.»

کارآفرین سریالی از سال ۱۳۶۸ تا کنون، بنیان‌گذار، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت های آواژنگ، سازگار ارقام، گروه آتنا و … عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران
تجربیات کاری:

  • مدیر سخت افزار و قائم مقام مدیرعامل شرکت رقم پرداز ۱۳۶۸ – ۱۳۷۴
  • رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت بحر کامپیوتر ۱۳۷۴ – ۱۳۷۸
  • موسس و رئیس هیات مدیره شرکت آواژنگ ۱۳۷۸ – ۱۳۸۴
  • موسس و عضو هیات مدیره شرکت آواژنگ
  • موسس و مدیرعامل شرکت آواژنگ سیستم ۱۳۸۴ – ۱۳۸۶
  • عضو هیات مدیره و مدیر توسعه بازار شرکت سازگار ارقام ۱۳۸۶ – ۱۳۸۹
  • موسس و رئیس هیات مدیره شرکت فناوزی اطلاعات و ارتباطات آتنا ۱۳۸۵ تا کنون
  • موسس و رئیس هیات مدیره شرکت پارس آتنا دژ ۱۳۸۷ تا کنون
  • مدیرعامل و سهام دار شرکت ۴S Technologies در دوبی
  • مدیرعامل و موسس شرکت Canaba در کشور کانادا