هدف: ایجاد یک مجتمع مدرن و رباتیکی مانند رستوران که ربات‌ها در کنار انسان ها در آن به ارائه خدمات می پردازند
معرفی: مجتمع رباتیکی شامل ربات‌‌های سرویس رسان و خوش آمدگو می‌باشد که در یک رستوران در کنار انسان ایفای نقش می‌کنند. در این رستوران کلیه خدمات سفارش گیری و پرداخت بصورت الکترونیکی انجام می‌گیرد. قابل ذکر است دکتر جهانگیری معاون محترم ریاست جمهوری و دکتر سورنا ستاری معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از روند انجام این پروژه بازدید داشته‌اند.