نوبتیک
سامانه نوبت دهی اینترنتی
بهترین راه حل برای مدیریت زمان و مدیریت مشتریانتان
نوبتیک اولین سامانه جامع نوبت دهی اینترنتی است که با استفاده از آن ، امکان رزرو خدمات، مدیریت نوبت ها و مشتریان و بررسی پرداخت ها و پیگیری تراکنش ها وجود دارد.