انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از راه پرداخت :

بانک مرکزی به‌منظور ارتقای رعایت قوانین و مقررات در شبکه بانکی کشور سازگار با استانداردها و رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی و در راستای تکمیل ضوابط حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری، «دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس این دستورالعمل، […]
نوشته دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی ابلاغ شد اولین بار در راه پرداخت پدیدار شد.
مطالب مرتبط

  1. تصویب دستورالعمل رعایت قوانین و مقررات در مؤسسات اعتباری
  2. دستورالعمل حسابداری کارت اعتباری مرابحه ابلاغ شد
  3. بانک مرکزی دستورالعمل کارت اعتباری میزان را ابلاغ کرد______________________________
ادامه در منبع : http://way2pay.ir/81067