انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهوری از هلندینگ هزاردستان شامل مجموعه‌های بزرگ استارت آپی و دانش بنیان بازدید کرد.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-583605