انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل و هیأت مدیره همراه اول و شرکت مخابرات ایران برگزار شد.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-582953