انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

علی یقطین گفت که «دولت باید قانون حمایت از مالکیت فکری را جدی بگیرد، چراکه کپی برداری از استارت آپ ها بسیار راحت است و با کپی برداری ممکن است شرکت مبدا به ورطه نابودی کشیده شود.» علی یقطین، رئیس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف در گفت وگو با نوپانا، اظهار داشت: «جذب سرمایه گذار خارجی در استارت آپ ها به منظور تولید ثروت برای کشور و انتقال تکنولوژی، تجربه تراز جهانی و دانش فنی موضوعی ضروری است، اما باید این تفکیک را قائل شویم: کسب وکارهایی که در حوزه خدمات فعالیت می کنند درجه انتقال تکنولوژی در آنها نسبت به کسب وکارهایی که بر مبنای تولید شکل می گیرند کمتر است؛ به طور کلی تجارب موفق و انتقال تکنولوژی در کسب وکارهای مبتنی بر خدمات و تولیدی وجود دارد، اما در حوزه خدمات، انتقال تکنولوژی با شیب آرام تری نسبت به مشاغل تولیدی در جریان است.» یقطین گفت: «استارت آپ های شبکه داخلی و خارج از مرزهای کشور در چند ویژگی با هم مشترک هستند، این ویژگی ها عبارتند از: تولید با سرمایه گذاری خیلی کم، تولید براساس عدم انبار و تولید مطابق با نیاز روز بازار. این عوامل باعث شده اند که استارت آپ ها در کل ...
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/068796863223.h...1%db%8c%d9%81/