نیک پرینت یک سرویس آسان خدمات آنلاین چاپ و گرافیک است که سفارش های چاپ را به راحتی به محل مورد نظر ارسال می کند.
تمامی افراد و شرکت ها می توانند به راحتی از نیک پرینت استفاده کنند. از طریق نیک پرینت می توان طرح های آماده را برای چاپ آماده ساخت.


بنیانگذاران و افراد کلیدینیکو نیکنام
بنیان گذار، مدیر اجرایی