انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

یک کارشناس، فیلترینگ تلگرام را برای کسب وکار های خرد و محلی در این بستر در حکم تیر خلاص دانست و گفت: انحصار نیست که استارت آپ را موفق می کند، بلکه خلاقیت های یک سرویس است. اکنون این فرصت تاریخی وجود دارد تا با آزاد کردن بستری مانند توییتر که تاکنون بسته بوده، هر ابزار در جای خودش مورد استفاده قرار گیرد.آرش برهمند در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه تلگرام سه نوع کارکرد برای کسب وکارها در ایران داشت، اظهار کرد: بستر اول کارکرد کسب وکارهای محلی و خرد برای مثال صنایع دستی است که در اصطلاح به آنها SMB یا (Small & Medium Business) گفته می شود که اساسا بسترشان بر تلگرام بود. این تجارت ها در بسیاری از موارد امکان ایجاد سایت و اپلیکیشن را هم نداشته و از طرفی جامعه کاربری شان روی تلگرام بود، زیرا کمتر جایی را می توان پیدا کرد که امکان ارتباط دوجانبه را به کاربر بدهد. فیلترینگ تلگرام در این سطح، خیلی موثر بوده و برای آنها حکم تیر خلاص را دارد و از دور خارجشان می کند. وی ادامه داد: بخش دوم کسب وکارهایی که از تلگرام استفاده می کردند و متضرر شدند در بستر نشر محتوا بود. اینکه خود کسب وکار ...
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/ae31103107844....c%d8%b3%d8%aa/