انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

ستاری با اشاره به اینکه کل شهر را به پارک علم و فناوری تبدیل می کنیم، گفت: برنامه های صنعتی باید در اختیار استارت آپ ها قرار بگیرند.
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/4749103149949....6%db%8c%d9%85/