انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا:


اپلیکیشن درخواست تاکسی آنلاین دینگ با حضور علی دایی به عنوان سفیر برند دینگ معرفی شد.

______________________________
Reference :http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-579823