انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از مجله شنبه :
نگاهی به شبکه اجتماعی‌ ای که محمدرضا ذاکری و دوستانش راه انداخته‌ اند


تقسیم سود تبلیغات با بازدید کنندگان در آپاناژ | تبلیغات


با روی کار آمدن شبکه‌ های مجازی، بیزینس‌ های مختلفی در فضای اینترنت شکل گرفته‌ اند و ذهن‌ ها به این سمت سوق داده شده که فرصت خوبی برای کسب درآمد از طریق فضای مجازی ایجاد شده است. از همین رو افراد به راه‌ های کسب درآمد از طریق فضای مجازی فکر می‌کنند و درآمد زایی از این طریق برایشان جذاب است.


______________________________
ادامه در منبع : http://shanbemag.ir/%D8%AA%D9%82%D8%...BA%D8%A7%D8%AA