انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه استفاده از تکنولوژی های نوین در راستای ارتقا بهره وری و تولید ثروت یک امر ضروری است، گفت: امروزه استارت آپ ها برای کشور ثروت نجومی تولید می کنند.
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/0ea0102060366....4%db%8c%d8%af/