انجمن گفتگو استارتاپ های ایران به نقل از تی نیوز :

یک مجموعه بزرگ در شهر تهران متشکل از چندین استارت آپ دانش بنیان کار خود را آغاز کرده است و به شهروندان کمک می کند.
______________________________
ادامه در منبع : https://tnews.ir/news/ac2f102082352....9%d8%a7%d8%b1/