انجمن گفتگو استارتاپ های ایران بنقل از ایلنا :

امین تاجیک گفت: قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم شرایط برای واردات بسیاردشوار بود

______________________________
منبع: http://www.ilna.ir/fa/tiny/news-545092